แนะนำ กองทุนแบบ MEVT กับโอกาสโตในระยะยาว

กองทุนแบบ MEVT

กองทุนแบบ MEVT หรือ MEVT Call เป็นสไตล์การแนะนำกองทุนแบบเติบโตในระยะยาว หรือที่เรียกว่า The Long-Term Growth ในบทความนี้ก็จะมีพูดถึงแนวคิดหลักของการลงทุนแบบนี้ ข้อดีของมัน พร้อมแนะนำการ ลงทุน กองทุนรวม ที่น่าติดตาม และควรลงทุนในระยะยาวด้วย

แนวคิดของ กองทุนแบบ MEVT

การหาสินทรัพย์ จำพวกกองทุน อสังหา หรืออื่น ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแนวโน้มไปในทางบวก การลงทุนแบบนี้จึงเป็นทั้งการลงทุนกับเวลา และความสม่ำเสมอด้วย โดยจะใช้หลักความคิดตามปัจจัยอยู่ 4 ปัจจัย ตามชื่อ MEVT

 • M (Macro) ปัจจัยเชิงมหภาค ที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละประเทศที่กองทุนนั้นลงหุ้นด้วย อย่างนโยบายของการคลัง การเมืองในและระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอีกมากมาย 
 • E (Earnings) ประมาณการในเรื่องของผลตอบแทนทุกส่วน แนวโน้มการเติบโต และการวิเคราะห์กำไรต่างๆ
 • V (Valuation) การวิเคราะห์ความน่าสนใจของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อการลงทุนในปริมาณที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน
 • T (Technical) ผลกระทบด้านเทคนิคอื่นๆ อย่าง fund flow, technical analysis หรือ seasonal statistic

ที่มา: ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [1]

ความหมายของ Long term growth หรือ LTG

การเติบโตระยะยาว หรือ LTG นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของพอร์ตในระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด ซึ่งยิ่งนานความสามารถของการทบต้นก็จะสามารถ เพิ่มมูลค่าให้การลงทุนนั้นๆ แบบทวีคูณ แต่ในอีกทางหนึ่งการลงทุนแบบนี้ก็อาจมีผลตอบแทนไม่สม่ำเสมอก็ได้ [2]

ข้อดีของการลงทุนระยะยาว

 • ลดผลกระทบของเงินเฟ้อ ที่จะต้องสูงขึ้นในทุกปีอยู่แล้ว โดยอาจขึ้นลงไปตามช่วงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งการลงทุนระยะยาวนี้เอง มันจึงเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ที่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ด้วยการลงทุนเฉลี่ยกัน และผลลัพธ์ในระยะยาว ที่จะออกดอกในช่วงท้ายเกม
 • ลดการขาดทุนจากตลาดที่ผันผวน การถือสินทรัพย์ไว้ยาวๆ ของแต่ละประเภทโดยไม่เน้นการซื้อกับขายที่ถี่ พร้อมกับดอกเบี้ยปันผลที่นำไปลงทุนใหม่ทุกงวด จึงช่วยลดโอกาสขาดทุนเวลาที่ตลาดมีการปรับตัวลงและขึ้นในระยะสั้น แบบไม่ส่งผลกระทบต่อผลในระยะยาว เว้นแต่จะเป็นสัญญาณการล้มละลาย
 • เพิ่มโอกาสที่ผลตอบแทนจะสูงขึ้น จากการเติบโตแบบก้าวกระโดด หากไม่ถอนหรือขายเลย หรือที่เรียกว่าการทบต้น ยิ่งระยะเวลายาวขึ้น เงินที่ลงทุนก็จะยิ่งเติบโตขึ้นในลักษณะของการยกกำลัง Exponential 
 • เพิ่มความมั่งคั่งระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน เนื่องจากเงินที่ลงทุน รวมกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นปันผลหรือกำไรส่วนต่างราคา สิ่งเหล่านั้นก็ถูกนำกลับไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดการทบต้น และทบดอกไปอีก

ที่มา: ถึงเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยการลงทุนระยะยาว [3]

กองทุนแนะนำในสไตล์ MEVT พร้อมยกตัวอย่าง 2 กองทุน

โดยในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเอา กองทุนแบบ MEVT น่าสนใจที่จะลงทุนในหุ้นตัวต่างๆ และจะมีความแตกต่างกันไปในสินทรัพย์ที่เลือกลงทุน ซึ่งกองทุนเหล่านั้นก็จะเป็นกองทุนจากธนาคารที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล และปรับพอร์ตให้ตลอด 24 ชั่วโมงเลย ซึ่งก็มีกองทุนให้เลือกดังนี้

 • PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนที่ลงทุนในดาวเด่นแห่งเอเชีย ในดัชนีประเทศเวียดนาม ว่าที่หุ้นตัวใหม่ใน EM Market
 • UOBSA คัดหุ้นเอเชียนับร้อยตัวจากการวิเคราะห์ของ AI ร่วมกับผู้จัดการกองทุน สู่การเติบโตในอนาคต
 • ONE-EUROEQ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นยุโรป โอกาสช้อนหุ้นยุโรปที่ร่วงต่ำสุด ให้เติบโตไปพร้อมกับการกลับมาอีกครั้ง
 • SCBKEQTG กองทุนที่ลงทุนกับหุ้นเกาหลี การเติบโตไปกับ Theme เทคโนโลยี และ Semiconductor 
 • AFMOAT-HA กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ประเทศที่มีเศรษฐกิจดี Outperform และไม่มีทีท่าว่าจะถดถอย รีบลงก่อนธนาคารกลาง (FED) จะขึ้นดอกเบี้ย
 • K-CHINA-A(A) และ ABCA-A กองทุนสองตัวที่เชื่อมั่นใจจีน ท่ามกลางเศรษฐกิจขาขึ้นของจีนในปีนี้ ด้วยการกระตุ้นจากรัฐบาล
 • UGIS-N และ KFSINCFX-A สองกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของโลก ในส่วนของตราสารหนี้โลก ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเพราะกองทุนจะล่มได้ โลกก็ต้องล่มสลายก่อน

ที่มา: ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [1]

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

 • ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน: 16 ตุลาคม 2560 ด้วยทุน 10,000 ล้านบาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมซื้อคืน ยกเว้น
 • นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุน ที่จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในเวียดนาม

อ่านรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมที่ principal

กองทุน KFSINCFX-A

 • ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารหนี้ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
 • วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18 ตุลาคม 2566
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ: 500 บาท ครั้งต่อไป 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซื้อคืน ยกเว้น
 • นโยบายการลงทุน มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) พร้อมกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กว่า 80%

อ่านรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมที่ krungsriasset

สรุป กองทุนแบบ MEVT การลงทุนภาพรวมในอีกหลายปี

กองทุนแบบ MEVT

การลงทุนในแบบที่ใช้เวลาในการลงทุน และการมองในภาพใหญ่ ที่มีทั้งแนวคิดตามหลัก ข้อดีหลากหลาย และการแนะนำในแต่ละกองทุน พร้อมให้รายละเอียด 2 กองทุนที่น่าสนใจอย่างมาก เพื่อเตรียมตัวรับมือก็โลกที่จะพัฒนาหลังพ้นช่วงวิกฤติมา

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง