ทำความรู้จัก ดีบุก (Tin) แร่สำคัญของประเทศไทย

ดีบุก (Tim)

ดีบุก แร่พิเศษชนิดหนึ่ง ที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อประเทศไทยมาก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และเป็นสินค้าส่งออก ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล มักพบเจอได้ทุกภาคในประเทศไทย แต่ที่พบมากสุดจะเป็นแถบภาคใต้

ดีบุก คืออะไร

ดีบุก (Tin : Sn) [1] เป็นโลหะชนิดหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างธาตุเจอมาเนียม (Germanium : Ge) กับตะกั่ว (Plumbum : Pb) โดยรูปร่างและลักษณะของมัน จะเป็นของแข็ง สีขาวออกเงินๆ

มีความอ่อนตัวที่สูง เกาะติดโลหะได้ดี มักใช้สำหรับในการเคลือบผิวโลหะ หรือผสมกับโลหะชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ถูกกัดกร่อนได้ยาก ทนต่อสารละลาย พร้อมกับป้องกันการเกิดสนิม อีกทั้ง ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ทางด้านอุตสาหกรรมได้อีกมากมาย

ดีบุก เกิดจากอะไร

เกิดจากสายแร่อุณภูมิสูง ที่แทรกตัวอยู่ในหินแกรนิต [2] หินตะกอน หินในภูเขาไฟ หรือสายแร่อื่นๆ ข้างเคียง จนอาจเกิดเป็นก้อน หรือผลึกเล็กๆ ฝังในหินสการ์น หินเพกมาไทต์ หรือเนื้อชั้นหินแกรนิต ซึ่งในชั้นหินแกรนิตนั้น สามารถแแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

  • แบบปฐมภูมิ

มักพบอยู่ในหินต้นกำเนิดเดิม คงสภาพดังเดิม ไม่ผุพัง หรือหักละเอียด

  • แบบทุติยภูมิ

คือแบบที่ผุพัง พลัดพาจากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง สะสมจนเกิดเป็นแร่ใหม่ เช่น แร่ซัลไฟด์ แร่ควอตซ์ แร่เปกมาไทต์ และอื่นๆ ตามแหล่งใหม่ๆ อย่างเช่นบริเวณเชิงเขา ไหล่เขา ที่ราบ หรือตามแอ่งน้ำต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของดีบุก (Tin)

  • มีแร่โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ สามารถต้านทานการเสียดสีได้
  • มีความอ่อนตัวสูง สามารถตีเป็นแผ่น ขึ้นรูป และดัดงอ ดัดโค้งได้
  • มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน สารละลาย และปกป้องการเกิดสนิม
  • เป็นแร่โลหะเนื้ออ่อน แต่มีความเหนียวเป็นพิเศษ

ประโยชน์ของดีบุก (Tin) มีอะไรบ้าง

ดีบุก (Tim)

ดีบุก (Tin) แร่โลหะชนิดพิเศษ ที่มีลักษณะเด่นหลากหลายประการ อาทิเช่น ทนทาน เงางาม ปกป้องการเกิดสนิม ทนต่อสารละลาย การกัดกร่อน พร้อมกับไม่ก่อให้เกิดสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้ถูกนิยมนำมาใช้ประโยชน์ [3] ดังนี้

  • เคลือบผลิตภัณฑ์ เซรามิก (Ceramic) : เพื่อปิดแสงทึบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ต้องการ
  • เคลือบ แผ่นเหล็ก (Steel Plate) : สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม
  • รีดเป็นแผ่นบางๆ เช่น ฟอยด์ห่ออาหาร : เพื่อป้องกันความชื้น และทนทานต่อความร้อน
  • เคลือบ โลหะ (Metal) : เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน นิยมเคลือบเหล็ก

สรุป ดีบุก (Tin)

ดีบุก (Tin) คือ แร่ที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ ที่มีสีขาวเงิน เนื้ออ่อนนิ่ม มีความเหนียว สามารถใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เคลือบโลหะ เหล็ก ทองแดง และทองเหลือง อีกทั้ง ยังถือเป็นสินแร่โลหะ ที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับประเทศไทย ได้อย่างมากมหาศาลอีกด้วย

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง