ทรายแก้ว แร่ธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่มีความสำคัญ

ทรายแก้ว (Glass Sand)

ทรายแก้ว เม็ดทรายขาว ที่ขึ้นชื่อได้ว่า สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด เป็นทรายธรรมชาติ ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย สามารถพบเจอได้ตามชายฝั่งทะเล และในปัจจุบันนั้น เริ่มที่จะค่อนข้างหายากแล้ว

ทรายแก้ว (Glass Sand) คืออะไร

ทรายแก้ว [1] มีชื่อภาษาอังกฤษ Glass Sand และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ทรายขาว จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ซึ่งมีลักษณะเป็นทรายเนื้อเนียน เม็ดสวยละเอียด ที่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง

ประกอบไปด้วย SiO2 หรือซิลิกา เป็นสารสำคัญ ที่มีสัดส่วนมาก สูงถึงกว่า 99.41% Fe2O3 (เหล็ก,) Al2O3 (อะลูมิเนียมออกไซด์), CaO (แคลเซียมออกไซด์), MgO (แมกนีเซียมออกไซด์) และสารอื่นๆ ปะปนอยู่เล็กน้อย

ทรายแก้ว เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ทรายแก้ว เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ ที่คลื่นทะเล ลม กระแสน้ำ และการผุพัง ที่พัดเข้าฝั่ง จึงเกิดเป็นการรวมตัว และการสะสมของสาร และแร่ชนิดต่างๆ (ยกเว้นแร่ควอรตซ์) มาสะสมอยู่ที่หินแกรนิต บริเวณชายฝั่งทะเล จึงเกิดเป็นเม็ดทรายขาว ที่บริสุทธิ์ชนิดนี้ขึ้นมา

แหล่งที่พบแร่ทรายแก้ว ในประเทศไทย

แหล่งที่พบทรายแก้ว แบบเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ในประเทศไทยนั้น ส่วนมากจะพบได้ที่ บริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่

  • ทะเลฝั่งอ่าวไทย : ภาคตะวันออก

ได้แก่ ตราด (พบมากถึง 8 พื้นที่), จันทบุรี, ระยอง และชลบุรี

  • ทะเลฝั่งอันดามัน : ภาคตะวันตก

ได้แก่ ภูเก็ต, กระบี่, สงขลา, ชุมพร (พบมากถึง 4 พื้นที่), ตรัง, ปัตตานี และนครศรีธรรมราช

ทรายแก้ว มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ทรายแก้ว สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ

  • ทรายดิบ

เป็นทรายแก้วชนิดพิเศษ ที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติทางเคมีต่ำ สามารถเก็บได้จากการทำเหมืองทรายแก้วโดยเฉพาะ 

  • ทรายล้าง

เป็นทรายเม็ดดิบ ที่มีคุณสมบัติของสารซิลิกาสูง มักนำมาผ่านกระบวนการ ด้วยล้างด้วยน้ำ เพื่อเอาสารและมลทินออก

  • ทรายแต่ง

เป็นทรายที่นำมาล้างสาร ด้วยเครื่อง Humphrey Spiral เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอม สาร เหล็ก และแร่ชนิดต่างๆ ออกจากทราย แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไป ที่ต้องการทรายแก้วคุณภาพสูง

ทรายแก้ว (Glass Sand) เอาไว้ทำอะไร

ทรายแก้ว (Glass Sand)

ประโยชน์ของทรายแก้วนั้น มีมากมาย อาทิเช่น 

  • ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใยแก้ว กระจก เซรามิก และแก้วเจียระไน
  • ใช้สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นพวกโลหะ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
  • ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
  • ใช้เป็นสารฟิลเลอร์ ในสีพลาสติก เซรามิก และยางรถยนต์

สรุป ทรายแก้ว (Glass Sand)

ทรายแก้ว (Glass Sand) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ทรายขาว จัดเป็นแร่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นได้จากกระบวนการทางเคมี โดยทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น ในประเทศไทย สามารถพบได้ทางฝั่งทะเลตะวันออก และชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหลัก

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง