พลังงานกับเศรษฐกิจ อีกการจับคู่ที่เป็นฟันเฟืองหลักของโลก

พลังงานกับเศรษฐกิจ

พลังงานกับเศรษฐกิจ สองสิ่งที่เป็นตัวช่วย ผลักดันกันและกัน ให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้า พลังงาน กับ เศรษฐกิจ ทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างไร และมีส่วนมากน้อยเพียงใดต่อผู้คน ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้กันแน่

พลังงาน มีส่วนสำคัญได้อย่างไร

พลังงาน เป็นสิ่งที่พวกเราต่างต้องพึ่งพา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน ในอดีตนั้นมนุษย์ก็พึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจากพระอาทิตย์ ลมที่พัดตามธรรมชาติ หรือคลื่นในท้องทะเล

สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นพลังงานที่ช่วยเหลือกิจกรรมของเรา แสงแดดช่วยสร้างความอบอุ่น ทำให้เสื้อผ้าแห้ง ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ จากการสะท้อนแสง ลม และคลื่นทะเล ช่วยให้เรือเคลื่อนที่ไปได้ มนุษย์เรารู้จักการพึ่งพาพลังงานเหล่านี้เรื่อยมา จนกระทั่ง เกิดการค้นพบพลังงานอื่นๆ

พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่าง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เข้ามามีบทบาทในภายหลัง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไป ทุกวันนี้เราพึ่งพาพลังงาน ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับ ในอดีตเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

พลังงานในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง

พลังงานกับเศรษฐกิจ

พลังงานกับเศรษฐกิจ ที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะเป็นตัวช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในมหาภาคแล้ว ยังเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญอีกหลายๆอย่างตามมา โดยตัวอย่างพลังงานที่เราใช้ มีดังต่อไปนี้

  1. น้ำมัน เราใช้รถสำหรับเดินทางแทบทุกวัน น้ำมันยังเป็น พลังงานกับเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ของโลก ที่ยังมีการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลาย จากสถิติแล้วนั้น ในปี 2566 คนไทยใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 159 ล้านลิตรต่อวัน [1] ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียว
  2. ไฟฟ้า เราใช้ไฟฟ้าอยู่แทบตลอดเวลา ทั้งการเปิดไฟ เปิดแอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ที่ค่อนข้างมีความสำคัญ กับผู้คนในยุคนี้มาก ในช่วงวันที่ 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คนไทยใช้ไฟฟ้าไป 34,443 เมกะวัตต์ [2] ซึ่งได้เป็นสถิติการใช้ไฟฟ้าที่มากที่สุดของปีนั้น
  3. พลังงานความร้อน ส่วนใหญ่แล้ว พลังงานความร้อนจะมาจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางธรรมชาติ ที่ไม่มีต้นทุนการใช้จ่าย เราใช้ทำให้เสื้อผ้าแห้ง รวมถึงสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย โดยเฉพาะในหน้าหนาว
  4. พลังงานกล เป็นปลายทางที่เกิดมาจาก พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน พลังงานกลช่วยให้ล้อของรถหมุน ช่วยให้พัดลมหมุน และช่วยในกระบวนการ ทางอุตสาหกรรม

จะเกิดอะไรขึ้น หากเราไม่มีพลังงานเหล่านี้

พลังงานกับเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้าไม่มีพลังงาน เศรษฐกิจก็อาจจะไม่มี หรืออาจมีน้อยลง เราลองจินตนาการว่า ตื่นเช้ามา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีเครื่องปั้มน้ำ เราต้องไปใช้น้ำจากบ่อน้ำ หรือต้องลำบากไปตักน้ำมาเอง หากเราอาศัยอยู่บนตึกสูง การใช้น้ำจะยิ่งลำบากเข้าไปอีก

เมื่อไม่มีไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือเราใช้ไม่ได้ เราจึงไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรู้ข่าวสาร หนังสือพิมพ์จะกลับมาแพร่หลายมากขึ้น การเดินทางไปสถานที่อื่น หากเราไม่มีน้ำมัน หรือรถไฟฟ้า เราก็คงต้องเดินเท้า หรืออาจต้องขี่ม้า เหมือนกับในสมัยก่อน

ในยามว่างผู้คนจะออกไปใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะการอยู่บ้าน มีสิ่งที่ทำได้น้อยลง และปัญหาอีกมากมาย ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ให้เหมือนย้อนกลับไปในอดีต ดังนั้น พลังงานจึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตในยุคนี้มาก ซึ่งหากไม่มีแล้ว มนุษย์ส่วนใหญ่ อาจจะใช้ชีวิตลำบากขึ้นมาก

พลังงานกับเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

พลังงานทำให้เกิดกิจกรรม ที่ได้สร้างความสะดวกสบายมากมาย อย่างการมีไฟฟ้า การมีอินเทอร์เน็ต มีธุรกิจในโลกออนไลน์ตามมา การมีน้ำมัน ที่ช่วยให้เกิดการ คมนาคม ขนส่งสาธารณะจึงเกิดขึ้น พลังงานยังก่อให้เกิดการผลิตสินค้า ที่มีความทันสมัย และมีคุณค่ามากขึ้น

จากที่ได้กล่าวมา ทำให้เกิดการซื้อขาย เกิดอุปสงค์-อุปทาน การลงทุนหุ้นพลังงาน และเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจ ที่มีขนาดใหญ่ตามมาในที่สุด การใช้พลังงานผันตรงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นั้นจึงเป็นที่มาของ พลังงานกับเศรษฐกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

พลังงานกับเศรษฐกิจ กับเทรนการรักโลก

พลังงานกับเศรษฐกิจ

พลังงานกับเศรษฐกิจ ที่เป็นเทรนในยุคนี้ คงหนีไม่พ้น พลังงานสะอาด เนื่องจากการผลิตพลังงานแบบเดิมๆในอดีต มีส่วนไปทำลายสิ่งแวดล้อม และเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกลายเป็นผลกระทบในแง่ลบตามมา จนทำให้โลกร้อนมากขึ้น เกิดภัยพิบัติ รวมถึงผลผลิตทางเกษตรลดน้อยลง

พลังงานสะอาด จึงเป็นพลังงานทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ [3] ในหลายๆประเทศสนับสนุนให้มีการกระตุ้น พลังงานกับเศรษฐกิจ โดยใช้พลังงานสะอาดแบบ 100%

ตัวอย่าง การผลิตพลังงานทางเลือกที่สะอาด

  • โซล่าเซลล์ เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์
  • กังหันลม ใช้พลังงานลมเพื่อหมุนกังหัน ก่อให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้า
  • เขื่อน เป็นการใช้แรงตกกระทบ จากน้ำในเขื่อน ให้เกิดพลังงานกล เพื่อไปปั่นไดนาโม สร้างเป็นกระแสไฟฟ้า
  • คลื่นทะเล คลื่นจะเป็นตัวดันแผ่นสำหรับรองรับ ให้เกิดแรงสำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า

สรุป พลังงานกับเศรษฐกิจ

พลังงานกับเศรษฐกิจ คอยขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงโลกใบนี้ ให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง