ฟรีวีซ่าไทยจีน คืออะไร และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

ฟรีวีซ่าไทยจีน

ฟรีวีซ่าไทยจีน ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ กับคนไทย และคนจีนทุกคน ฟรีวีซ่าระหว่างไทยจีน จะช่วยส่งเสริมในด้านใดบ้าง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศจะเป็นเช่นไร รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ควรรู้เกี่ยวกับ ฟรีวีซ่า ในบทความนี้เราจะแจกแจงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฟรีวีซ่าไทยจีน ให้ได้ทราบกัน

ฟรีวีซ่าไทยจีน คืออะไร ?

หัวข้อนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ วีซ่า กันก่อน สิ่งที่เรียกว่าวีซ่า คือการยื่นขอความประสงค์เพื่อเข้าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีเหตุผลบางประการ [1] เช่นการขอ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น ในการขอวีซ่านี้ประเทศปลายทางที่เราต้องการไป จะเป็นผู้พิจารณา ว่าเราสมควรได้รับวีซ่า หรือไม่ได้รับวีซ่า

การขอวีซ่านั้นค่อนข้างมีขั้นตอน เงื่อนไขที่ยุ่งยาก บางประเทศจำเป็นต้องให้ผู้ขอวีซ่ามีเงินในบัญชีอย่างน้อยหลายแสนบาท หรือมีเงินเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก รวมทั้งใช้เอกสารมากมายเต็มไปหมด ทำให้บางประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะขอวีซ่าผ่าน ขั้นตอนนี้ยังมีการดำเนินการที่ล่าช้าหลายสัปดาห์ หรือนานหลายเดือน

ฉะนั้น หากไม่มีการใช้วีซ่า หรือ ฟรีวีซ่า ก็จะทำให้การเดินทางไปในประเทศนั้นเป็นเรื่องง่าย อย่างการ ฟรีวีซ่าไทยจีน หมายถึง คนไทยที่จะไปประเทศจีน ไม่ต้องขอวีซ่า และคนจีนที่มาประเทศไทย ก็ไม่ต้องขอวีซ่าด้วยเช่นกัน (เฉพาะวีซ่าบางประเภทที่ได้รับการละเว้น)

วีซ่าในจีน มีกี่ประเภท

ตามที่เราได้กล่าวถึงความยุ่งยากในการขอ วีซ่า ในหัวข้อที่ผ่านมา ในหัวข้อนี้เราจะพาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ ประเภทของวีซ่า ในประเทศจีน ว่ามีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

  1. วีซ่าประเภท L เป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ได้รับการละเว้นจากฟรีวีซ่าไทยจีน)
  2. วีซ่าประเภท M เป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับธุรกิจ
  3. วีซ่าประเภท F เป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน
  4. วีซ่าประเภท Z เป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับการทำงาน

ที่มา : Trip [2]

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ต่างก็ต้องมีการขอวีซ่าแต่ละประเภทเสมอ ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้น ซึ่ง ฟรีวีซ่าไทยจีน คือการละเว้นการขอวีซ่าประเภท L เพื่อการท่องเที่ยว คนไทยที่ต้องการท่องเที่ยวในจีนจึงสามารถไปเที่ยวที่ประเทศจีนโดยข้ามขั้นตอนการขอวีซ่าไปได้เลย

ฟรีวีซ่าไทยจีน ไปจีนได้กี่วัน แล้วต้องขออะไรอย่างอื่นอีกไหม ?

ฟรีวีซ่าไทยจีน

ฟรีวีซ่าไทยจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา [3] เป็นการฟรีวีซ่าอย่างถาวร ผู้ที่ต้องการเดินทางสำหรับท่องเที่ยวในจีน ใช้เพียงแค่ พาสปอร์ต เท่านั้น โดยสามารถท่องเที่ยวในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน หากต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม

เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ฟรีวีซ่าไทยจีน

ผู้ที่ได้รับผลได้ผลเสียจาก ฟรีวีซ่าไทยจีน คือประชาชนของประเทศไทย และจีนโดยเฉพาะ สำหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่ง่ายดายกว่าเดิม ทั้งประเทศไทย และจีน ต่างก็มีแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะจีนที่มีประชากรมาก และชอบเดินทางมาประเทศไทยเพราะของถูก อาหารอร่อย

นอกจากผลดีจากการเดินทางของประชาชนแล้ว ยังเกิดผลดีต่อสายการบินที่มีรายได้มากขึ้น การท่องเที่ยวทำให้เกิดการบริโภค การซื้อสินค้า และบริการ เกิดการจ้างแรงงาน การลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อไทย

  • สายการบินของไทยเติบโต นักท่องเที่ยวจีนชอบการมาเที่ยวไทย เป็นปกติอยู่แล้ว จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนจะหลั่งไหลมาไทยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เกิดการขยายเที่ยวบิน การลงทุนในภาคการบิน การจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประโยชน์ต่อภาคการโรงแรม และร้านอาหาร นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องหาที่พักอาศัย จึงต้องเช่าโรงแรม และต้องทานอาหาร จึงทำให้โรงแรมและร้านอาหาร มียอดจอง ยอดซื้ออย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ต้องการวัตถุดิบสำหรับอาหาร น้ำดื่มมากขึ้น ส่งผลกระทบเป็นทอดๆ ต่อผู้ผลิตอาหาร บริษัทขนส่ง เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ
  • กระจายรายได้สู่ชุมชน พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจีนไป จะเกิดการซื้อสินค้าท้องถิ่น ตลาด ร้านค้าปลีก รายได้เหล่านี้จะเข้าสู่แหล่งชุมชนโดยตรง
  • ภาครัฐมีรายได้มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการเดินทางเข้าประเทศ การซื้อสินค้าและบริการทุกชนิดจากคนจีน จะมีภาษี ที่ช่วยให้ภาครัฐมีรายได้สูงขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไป
  • การลงทุนธุรกิจ นักธุรกิจจีน หรือนักธุรกิจไทย จะมองเห็นโอกาสในการทำกำไร การเติบโต จึงทำให้มีการลงทุนทางธุรกิจ เป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต
  • ความสัมพันธ์ทางการทูต ฟรีวีซ่าไทยจีน จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน ส่งผลในแง่ของผลประโยชน์ในอนาคต

สรุป ฟรีวีซ่าไทยจีน กับประโยชน์ร่วมทั้ง 2 ประเทศ

ฟรีวีซ่าไทยจีน ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจตามมา สิ่งนี้จะช่วยเป็นตัวกระตุ้นการลงทุน ผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนาในภาพรวม

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง