รถไฟลาวจีน ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงไทยอย่างไร

รถไฟลาวจีน

รถไฟลาวจีน ที่เรามักจะได้ยินในข่าวต่างประเทศ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างใน 2 ประเทศที่สร้างทางรถไฟ และจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไร ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบพร้อมกัน

รถไฟลาวจีน คืออะไร ?

รถไฟลาวจีน คือ โครงการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศลาว และประเทศจีน จุดเริ่มต้นคือเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ในจีน และปลายทางคือ เวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นโครงการที่เกิดจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อ 70 ประเทศทั่วโลก

ตัวโครงการมีมูลค่า 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 2 แสนล้านบาทไทย [1] จีนลงทุน 2 ใน 3 ของงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด และลาวลงทุน 1 ในสามของงบประมาณ โดยเงินที่ลงทุนนั้น ลาวได้กู้ยืมจากประเทศจีน

รถไฟลาวจีน มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?

รถไฟลาวจีน

โครงการ เส้นทางรถไฟลาวจีน ถูกสร้างเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆคือ

  1. เพื่อลดต้นทุนในการกระจายสินค้า สินค้าที่ขนส่งผ่านรถไฟ มีต้นทุนที่ถูกกว่าขนส่งผ่านถนนประมาณ 50%
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเดินทางผ่านทางรถไฟ สะดวกสบาย และราถูกกว่าการนั่งเครื่องบิน ถูกกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ทางรถไฟจะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวในแนวเส้นทางรถไฟ และการท่องเที่ยวระหว่าง จีน-ลาว
  3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีในลาว ทุกพื้นที่ที่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน จะเกิดสถานี การขนส่งมวลชน ตลาดสินค้า และโรงแรมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางของผู้คน นักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศลาวไปในตัว
  4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจากประเทศลาว และจีน ในการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

วันที่เปิดตัว และราคาเดินทาง ของ รถไฟลาวจีน

รถไฟลาวจีน

รถไฟลาวจีน เปิดตัวให้ใช้งานในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีราคาค่าโดยสารดังนี้

  • จากเวียงจันทน์ ถึงโพนโฮง ราคา 86,000กีบ หรือประมาณ209 บาทไทย
  • จากเวียงจันทน์ ถึงวังเวียง ราคา 164,000กีบ หรือประมาณ399 บาทไทย
  • จากเวียงจันทน์ ถึงหลวงพระบาง ราคา 313,000กีบ หรือประมาณ762 บาทไทย
  • จาก เวียงจันทน์ ถึงเมืองไซ ราคา443,000 กีบ หรือประมาณ 1,054บาทไทย
  • จาก เวียงจันทน์ ถึงนาเตย ราคา515,000 กีบ หรือประมาณ 1,254บาทไทย
  • จาก เวียงจันทน์ ถึงบ่อเต็น ราคา529,000 กีบ หรือประมาณ 1,288บาทไทย

ที่มา : HSR-Airports [2]

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

รถไฟลาวจีน ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ ลาว และจีนโดยตรง โดยประเทศอื่นๆใกล้เคียงอย่าง ไทย ที่มีพรมแดนใกล้กับเวียงจันทน์ ที่เป็นสถานนีหลัก ก็ได้เกิดผลกระทบทางอ้อมขึ้นเช่นกัน โดยผลกระทบในแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรบ้าง เราจะสรุปให้ได้ทราบในหัวข้อถัดไป

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อประเทศจีน

ประเทศจีนอาจเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจมากที่สุด [3] สำหรับ รถไฟลาวจีน เนื่องจากจีนมีการส่งออกสินค้าที่มาก ทำให้สินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในประเทศลาว รวมถึงโครงการสร้างทางรถไฟนี้ ยังมีมีการกระจายรายได้ในหลายภาคส่วน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจีน และมีการจ้างแรงงานในประเทศจำนวนมาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อลาว

สินค้าจากจีนจะหลั่งไหลเข้ามาในลาว ทำให้สินค้าในลาวถูกตีตลาด เป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการในลาว รวมถึงนายทุนจีนที่กว้านซื้อที่ดินติดทางรถไฟในลาว เพื่อกอบโกยผลประโยชน์

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อดีต่อลาวหลายประการเช่นกัน เศรษฐกิจของลาวจะถูกขับเคลื่อนจากการลงทุน ทั้งจากภายในประเทศ และดึงดูดจากชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวของลาวจากคนจีนที่มากขึ้น จะทำให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคชุมชน รวมถึงมีการจ้างงานที่มากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่เติบโตในภาพรวม

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อไทย

สินค้าของจีนจะถูกส่งมาไทยผ่าน รถไฟลาวจีน จากเมืองเวียงจันทน์ เข้าสู่จังหวัดหนองคาย ทำให้แย่งตลาดของสินค้าไทยบางชนิด ผู้ประกอบการที่ลงทุนในสินค้าจีนได้ประโยชน์จากค่าขนส่งที่ถูกลง และสินค้าจากไทยที่มีคุณภาพ เช่นผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ก็จะสามารถเข้าไปตีตลาดในลาว และจีนได้มากขึ้น

สรุป รถไฟลาวจีน กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

รถไฟลาวจีน ทำให้ต้นทุนการคมนาคมเปลี่ยนแปลงไป สร้างประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทาง และผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้า ถึงอย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟนี้ก็ดูจะมีผลเสียตามมาด้วย โดยเฉพาะลาวที่มีทั้งได้ และเสียอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เราคงต้องจับตามองทิศทางของอนาคต กับการมาของรถไฟลาวจีนกันต่อไป

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง