ลงทุน ESG เทรนด์ใหม่ของโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ลงทุน ESG

ลงทุน ESG ธีมการลงทุนใหม่ในโลกของธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และสวัสดิการพนักงานที่ควรได้รับ การดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรกับการลดต้นทุนได้แล้ว ซึ่งต้องมีการดูและพนักงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ในอีกไม่ถึง 10 ปี ธุรกิจที่ไม่ Say Green ก็อาจจะไม่มีที่อยู่ในสังคมแล้วก็ได้

ที่มา และความสำคัญเกี่ยวกับการ ลงทุน ESG

คือแนวคิด ธีมลงทุน มาแรง สำหรับการทำธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่กำไรจากผลประกอบการและการเติบโตทางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างครอบคลุมทั้ง 3 หลักเกณฑ์หลักๆ อย่างสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักเกณฑ์ในด้านธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของธุรกิจ [1]

ในการลงทุนก็เช่นกัน ESG มันจึงเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว นักลงทุนก็มักจะเลือกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านที่กล่าวไป อย่างได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหลักแนวคิดนี้ก็ยังเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ถึง 4 ยุค [2]

วิวัฒนาการ จากการตื่นรู้มายังธีมของหลายธุรกิจ

เมื่อพูดเรื่องเอสจี อาจมีนักลงทุนหลายๆ คน ที่ไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงหรือเกิดตัวย่อ ESG ขึ้นมา หลักการนี้มันก็มีวิวัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งในบ้านเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน

 1. ยุคแรกเริ่มต้นด้วย CSR Corporate Social Responsibility เดิมที หลักการนี้จะเป็นกิจกรรมของบริษัทต่างๆ ที่ทำเพื่อสังคม ยกตัวอย่างง่ายๆ คือการออกไปเที่ยวตามทะเลและเก็บขยะชายหาด หรือออกมาปลูกป่าชายเลน รวมไปถึงการบริจาคในภาคผู้บริหารต่างๆ ตามโรงเรียน หรือมูลนิธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. ISO 2600 ก็เริ่มมีความเข้มข้นขึ้น ตั้งแต่ 2010 ทาง ISO ให้เกิดมาตรฐานในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็จะมีอยู่ 7 ข้อหลักๆ คือ การกำกับดูแลองค์กร, สิทธิมนุษยชน, เรื่องแรงงาน, สิ่งแวดล้อมตั้งแต่การสร้างไปถึงการดำเนินธุรกิจ, ความเป็นธรรม, ผู้บริโภค และแบบยุคแรกคือส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 3. จนมาในยุคของ SDG ในปี 2015 ได้มีการกำหนดเพิ่มเข้ามาอีกมากถึง 17 ข้อ แต่จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มสังคม,กลุ่มเศรษฐกิจ, กลุ่มสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสันติภาพและสถาบัน และด้านหุ้นส่วนการพัฒนา 
 4. จนมาถึง ESG เริ่มมีสำนักงานของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน IOD ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ESG ในรายงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมการจัดอันดับหุ้นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลกที่เป็นธีมปัจจุบันด้วย

ที่มา: ESG เทรนด์โลก หรือแค่กระแสตื่นตูม [1]

การลงทุนเกี่ยวกับ ESG คืออะไร

ธีมการลงทุนในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องบริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีการคำนึงถึง 3 ส่วนนี้ด้วยกันในการบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง ซึ่งนี่ก็คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ 3 ส่วนที่กล่าวไป  อย่างสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักเกณฑ์ในด้านธรรมาภิบาล

 • สิ่งแวดล้อม (Environmental) อย่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานต่างๆ และใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การรียูส การรีไซเคิล รวมถึงกำจัดขยะอย่างถูกวิธี หรือยิ่งใช้พลังงานน้อยลงก็ยิ่งดี
 • สังคม (Social) การยอมรับความหลากหลายทั้ง เพศ เชื้อชาติ และ LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน หรือองค์กร และการไม่สนับสนุนกิจกรรมอบายมุข หรือพนันทุกรูปแบบ รวมไปถึงการได้รับสวัสดิการอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย
 •  ธรรมาภิบาล (Governance) ความโปร่งใสของนโยบายในองค์กร ที่มีการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ต้องมีความโปร่งใส

ที่มา: หุ้น ESG คืออะไร รู้จัก ESG Investing ลงทุนวิถีใหม่ [2]

แนะนำการลงทุน กองทุน Thai ESG ลดหย่อนภาษีได้

การลงทุนกับธีมนี้ในระยะยาวก็ยังเป็นอีกการลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งจะเรียกว่ากลุ่มกองทุน Thai ESG ซึ่งมีสิทธิพิเศษให้ผู้ลงทุนสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งยังไม่ถูกนับรวม กับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นอย่าง SSF, RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ ด้วย ซึ่งก็มีกองทุน ไทยเอสจีให้เลือกอยู่หลายตัวด้วยกัน

โดยลักษณะเด่นของกองทุนนี้ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาการถือที่สั้นกว่าคือผู้ซื้อต้องถึงกองทุนนี้ให้ครบ 8 ปีเท่านั้น และเป็นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายเอสจีด้วย พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 1 แสนบาท [3]

กองทุนแอคทีฟ KTAG-ThaiESG 

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น Set ESG ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยระดับ A+ ขึ้นไป และมีกว่า 193 ตัว เป็นกองทุนแบบ Active ที่เน้นสร้างผลกำไรให้ชนะตลาด ด้วยหลากหลายเทคนิคจากผู้จัดการกองมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • นโยบายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 • ประเภทกองทุน: Equity General
 • ค่าธรรมเนียม: 0% ต่อปี
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาทขึ้นไป
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 138,514,611.46 บาท

กองทุนตราสารหนี้ KKP GB THAI ESG ระยะยาว

เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทย ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมความยั่งยืนแบบเอสจี  ที่มีเกณฑ์ตาม UN SDG ข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี และกระจายความเสี่ยงจากหุ้นตัวอื่นๆ ในไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล ลงทุนอย่างน้อย 8 ปี
 • ประเภทกองทุน: Long Term General Bond
 • ค่าธรรมเนียม: 0% ต่อปี
 • ลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 662,698,999.34 บาท

สรุป ลงทุน ESG ธีมลงทุนกับสิ่งที่ธุรกิจโลกอีก 10 ปีต้องมี 

ลงทุน ESG

ธีมในการลงทุนที่มาพร้อมกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศ สังคม และการตื่นรู้ Woke เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ความเท่าเทียมกันของสังคม รวมไปถึงการปลอดการทุจริตต่างๆ ด้วย ซึ่งก็เป็นอีกธีมการลงทุนที่นักลงทุนเริ่มมองหา และในไทยเองก็มีเช่นกัน

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง