เฟลด์สปาร์ (Feldspar) คืออะไร หินหรือแร่

เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

เฟลด์สปาร์ หนึ่งในส่วนประกอบหลักสำคัญ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ กระเบื้อง กระเบื้องปูพื้น อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมลวดไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

เฟลด์สปาร์ (Feldspar) คืออะไร

เฟลด์สปาร์ (Feldspar) [1] คือ แร่ชนิดหนึ่งที่ปะปนอยู่ในหิน หรือเป็นส่วนประกอบของหิน จัดอยู่ในกลุ่มแร่ซิลิเกต ที่มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ แคลเซียม (Ca) โพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na) ซิลิคอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) และออกซิเจน (O) พร้อมกับมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “แร่ฟันม้า”

3 ชนิดของแร่ เฟลด์สปาร์ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง

แร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ [2] ที่สามารถพบได้บ่อย สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้

  • โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (KAl Si3O8)

แร่ที่พบ คือ ไมโครคลายน์ (Microcline) และแร่ออร์โทเคลส (Orthoclase) มักพบมากเป็นพิเศษ ในหินแกรนิต ไรโอไลต์ แทรไคต์ และเพกมาไทต์ และไซอิไนต์

  • โซเดียมเฟลด์สปาร์ (Na AlSi3O8)

แร่ที่พบ คือ แอลไบต์ (Albite) มักพบมากในหินเฟลด์สปาร์ (โซเดียมเฟลด์สปาร์)

  • แคลเซียมเฟลด์สปาร์ (Ca Al2 Si2O8)

แหล่งที่พบเฟลด์สปาร์ หรือ แร่ฟันม้า ในไทย

เฟลด์สปาร์ หรือ แร่ฟันม้า สามารถพบได้ในหินต่างๆ โดยเฉพาะในหินอัคนีแทบจะทุกชนิด เช่น หินตะกอน หินแปร หินแกรนิต และไรโอไลต์ โดยสามารถพบได้ ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และ 3 ภาคที่มักจะพบได้บ่อย และมากสุด ได้แก่

  • ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอที่พบ ท่าศาลา นบพิตำ และกรุงชิง

  • ภาคเหนือ

ตาก : อำเภอบ้านตาก อำเภอเมือง, แม่ฮ่องสอน : อำเภอสบเมย และเชียงใหม่ : อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม

  • ภาคกลาง 

กาญจนบุรี : อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์, ราชบุรี : อำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง, ประจวบคีรีขันธ์ : อำเภอหัวหิน อำเภอทับสะแก และจังหวัดอุทัยธานี

ประโยชน์ของแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

สามารถใช้เคลือบผิวในอุตสาหกรรมเซรามิก และเครื่องปั้นดินเผาก่อนขึ้นรูป เป็นภาชนะต่างๆ อุตสาหกรรมพลาสติก ลวดเชื่อมไฟฟ้า แก้ว สี และไม้ขีดไฟ [3]

  • แร่โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ : ใช้ทำน้ำเคลือบเซรามิก
  • แร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ : ใช้เป็นส่วนผสมเซรามิก
  • แร่เฟลด์สปาร์ชนิดผสม : ใช้เป็นส่วนผสมเซรามิก

สรุป เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

เฟลด์สปาร์ (Feldspar) หรือ แร่ฟันม้า เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของหิน สามารถพบได้ในหิน โดยเฉพาะหินอัคนีบนเปลือกโลก หินตะกอน และหินแปร สามารถพบได้ทั่วไปทุกภูมิภาคในประเทศไทย มักนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา และพลาสติก

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง