เรือชนสะพาน ที่บัลติมอร์ ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างไร ?

เรือชนสะพาน

เรือชนสะพาน ที่บัลติมอร์ จากเหตุการณ์สำคัญ ในคืนวันที่ 26 มีนาคม 2567 ทำให้สะพานถล่มลงมา เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างไร ในวันนี้ บทความของเราจะพาทุกท่าน ไปร่วมวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบไปพร้อมๆกัน

เหตุการณ์ เรือชนสะพาน ที่บัลติมอร์ คืออะไร ?

เรือชนสะพาน ที่บัลติมอร์ เกิดจากเรือบรรทุกสินค้าชื่อว่า “ต้าหลี่” จากบริษัทซินเนอร์จี มารีน กรุ๊ป ชนเข้ากับสะพาน ฟรานซิส สก็อตต์ คีย์ [1] จนทำให้สะพานถล่มลงมาเกือบทั้งหมด บริษัทประกันอาจต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [2]

เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้ท่าเรือบัลติมอร์ ต้องปิดลงชั่วคราว และผู้สัญจรไม่สามารถใช้สะพานได้ เนื่องจากสะพานที่ถล่มลงมาได้ขวางเส้นทางเดินเรือ รวมถึงมีการพยายามใช้เรือจำนวนมาก ตามหาผู้ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลของ ท่าเรือบัลติมอร์ ท่าเรือสำคัญของสหรัฐอเมริกา

ท่าเรือบัลติมอร์ เป็นท่าเรือที่สำคัญอย่างมาก ต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์ มากเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา
 • ขนส่งสินค้าที่สำคัญอื่นๆเช่น ถ่านหิน สินค้าเกษตร และน้ำตาล เป็นต้น ถือเป็นสินค้าที่สำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
 • ปริมาณส่งออกสินค้ามากกว่า 52 ตันต่อปี
 • มูลค่าการส่งออกมากกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • ท่าเรือมีการจ้างแรงงานมากกว่า 15,000 ตำแหน่ง

ที่มา : Thaipbs [3]

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

เรือชนสะพาน

เรือชนสะพาน ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภาคการขนส่ง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

 1. ท่าเรือถูกปิดตัว ทำให้สินค้าไม่สามารถถูกขนส่งได้ สินค้าจากท่าเรือที่ต้องลำเลียง ขนส่งจากเรือไปต่างประเทศ และสินค้าที่มาจากเรือ เพื่อขนส่งเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องหยุดลง
 2. เกิดความล่าช้าในการขนส่ง ทั้งจากการเดินเรือ จากการขนส่งทางบก รวมถึงการขนส่งที่ต้องเดินทางผ่านสะพาน ฟรานซิส สก็อตต์ คีย์
 3. บริษัท และผู้ที่ต้องการสินค้าได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากการปิดตัวของท่าเรือ สินค้าต่างๆไปไม่ถึงมือผู้บริโภค และซัพพลายเออร์ เกิดการขาดแคลนสินค้าบางชนิดตามมา
 4. สินค้าบางชนิดอาจมีราคาเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากการผลิตที่ต้องรอวัตถุดิบ จากท่าเรือหยุดชะงัก รวมถึงสินค้าที่มีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ราคาของสินค้าที่ขาดแคลนอาจเพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 5. แรงงานอาจขาดรายได้ ในช่วงที่ท่าเรือปิด แรงงานหลายหมื่นคนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือบัลติมอร์ อาจได้รับผลกระทบ ในระหว่างที่รอการเปิดท่าเรืออีกครั้ง
 6. อาจส่งผลแง่ลบ ในภาพลักษณ์ต่อบริษัทที่ขนส่ง และการรับมือป้องกันปัญหาของบัลติมอร์ ภาพลักษณ์ที่ดูแย่ลงอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อม ให้ผู้นำเข้าและส่งออกเปลี่ยนการใช้บริษัทขนส่งทางเรือ รวมถึงเปลี่ยนจุดรับส่งสินค้าไปท่าเรืออื่นที่ใกล้เคียง
 7. การชดเชย และการประกัน บริษัทประกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาจต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจำนวนมหาศาล อาจกระทบต่อการดำเนินงาน ในส่วนของการประกันทางเรือในหลายๆบริษัท ผู้ซื้อประกันทางเรืออาจคิดทบทวน และเปลี่ยนบริษัทประกัน
 8. ภาครัฐต้องใช้งบประมาณ เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา งบประมาณที่ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงสำหรับการสร้างสะพานใหม่ อาจกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง

ผลกระทบที่ได้กล่าวมาเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ผลกระทบเหล่านี้จะยังคงอยู่ ไปจนกว่าท่าเรือจะกลับมาเปิดอีกครั้ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่มีต่อประเทศไทย

เรือชนสะพาน ที่บัลติมอร์ อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในทางอ้อมทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน โดยผลกระทบมีดังนี้

 1. สินค้าจากสหรัฐอเมริกา มายังไทยล่าช้า การปิดท่าเรือทำให้เรือหลายลำไม่สามารถขนถ่ายสินค้า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้ สินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกามายังไทย ที่ผ่านท่าเรือบัลติมอร์จะมีความล่าช้าเกิดขึ้น
 2. สินค้าจากไทย ไปยังสหรัฐอเมริกา ก็จะมีความล่าช้าเช่นเดียวกัน สินค้าขนส่งทางเรือที่ต้องขึ้นเทียบท่าที่ ท่าเรือบัลติมอร์ อาจเกิดการรอท่าเรือเปิด หรือต้องอ้อมไปที่ท่าเรืออื่น
 3. สินค้าบางชนิด เช่น สินค้าเกษตร และผลไม้ ที่ไทยมีการส่งออกมาก อาจได้รับผลกระทบเรื่องอายุสินค้าก่อนการเน่าเสีย เนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าทำให้สินค้าเหล่านี้หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมากยิ่งขึ้น

แต่โดยรวมแล้ว ผลกระทบจากเหตุการณ์ เรือชนสะพาน ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อประเทศไทยมาก หรืออาจเรียกได้ว่าแทบไม่มีผลกระทบต่อไทยเลย

สรุป เรือชนสะพาน กับผลกระทบต่อภาพรวม

เรือชนสะพาน มีผลกระทบหลายด้าน ทั้งการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขโดยไว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรือทุกลำจะมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คล้ายกันในอนาคต

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง