เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ ลงทุนได้ไม่หวั่น แม้เศรษฐกิจแย่

เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ

เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ เป็นการสังเกตดูสถานการณ์ของหุ้นตัวนั้นๆ ที่เป็นอีก เทคนิคการลงทุน ให้การคัดเลือกหุ้นรัดกุมขึ้น และมีโอกาสได้กำไรมากขึ้น ไม่เสี่ยงต่อการปิดตัวไป บทความนี้จึงเป็นการ แนะนำวิธีการเลือกตามเกณฑ์ต่างๆ อธิบายจุดเด่น และแนะนำหุ้นตัวอย่าง จากค่าที่ผ่านตามเกณฑ์

หุ้นคืออะไร เรื่องควรรู้ก่อนไป เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ

หุ้น นับเป็นหน่วยความเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆ ที่เปิดให้ซื้อ-ขายในหลักทรัพย์สาธารณะ เพื่อระดมเงินไปเป็นทุนในการดำเนินงาน หรือขยายธุรกิจต่อไป โดยการซื้อหุ้น ผู้ซื้อก็จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามสัดส่วนของการซื้อ และยังได้รับส่วนหนึ่งของกำไรด้วยในรูปของเงินปันผล โดยก็จะได้ทั้งกำไรจากส่วนต่างของหุ้นหากเติบโต และปันผลด้วย โดยหุ้นก็มีประเภทแบ่งออกได้ดังนี้

 • หุ้นสามัญ ดังที่ระบุไปข้างต้น ก็คือหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นต่างๆ ที่ออกโดยบริษัท โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการลงคะแนนเสียงสำหรับการตัดสินใจของบริษัทอย่างการเปลี่ยนผู้บริหาร หรือนโยบายใหม่ๆ และได้กำไรในรูปแบบเงินปันผล
 • หุ้นบุริมสิทธิ  ประเภทนี้ก็จะมีลักษณะตรงข้างกับอย่างแรกในบางเรื่อง นั่นก็คือผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ซึ่งจะให้เพียงแค่สิทธิ์ในการรับเงินปันผล โดยได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญด้วยหากเกิดกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

ที่มา: หุ้นคืออะไรและทำงานอย่างไรในตลาดหุ้น? [1]

วิธีเลือกหุ้นหนี้สินต่ำ ตาม 3 เกณฑ์

โดยการเลือกหุ้นที่เรียกว่า “หุ้นหนี้สินต่ำ” นี้ ก็ไม่ใช่การเลือกโดยการไปศึกษาทีละตัว แต่จะมีเกณฑ์ในการดูในแต่ละหุ้นก็จะมีค่าต่างที่จะแบ่งออกตามเกณฑ์ให้ผู้ลงทุนสามารถดูหรือสังเกตได้ง่ายด้วย และนี่ก็คือ 3 เกณฑ์ในการดูหุ้น หนี้สินต่ำ พร้อมบอกความหมาย และค่าที่ดีด้วย

 • D/E Ratio คือค่าที่ใช้ดูระดับหนี้ของหุ้น หรือบริษัทนั้นๆ ว่ามีมากน้อยแค่ไหน โดยใช้หนี้สิน หารด้วยทุนส่วนของผู้ถือหุ้นหากยิ่งน้อยกว่า 1 เท่าก็นับว่ามีหนี้สินน้อยกว่าทุน โดยน้อยกว่า 2 ถือว่าเป็นค่าที่ดี 
 • Current Ratio เอาไว้ดูสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้นๆ โดยการคำนวณก็จะเป็นการนำสินทรัพย์หมุนเวียนในบริษัทมาหารกับหนี้สินหมุนเวียน หากมากกว่า 1 คือมีสภาพคล่องดี และน้อยกว่า 1 ก็แสดงว่าอาจมีปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้น
 • Cash Cycle ดูเงินสดหมุนเวียนในการมาใช้จ่ายดำเนินธุรกิจได้พอหรือไม่ คำนวณโดยนำวันขายสินค้า มาบวกระยะเวลาเก็บหนี้ และลบด้วยระยะเวลาจ่ายหนี้ โดยค่าที่ดีคือยิ่งมีจำนวนวันน้อยยิ่งดี

ที่มา: วิธีเลือกหุ้นหนี้สินต่ำ เงินสดในมือสูง [2]

จุดเด่นการเลือกหุ้น ที่หนี้สินต่ำกว่าทุน

 • สามารถลดความเสี่ยงในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในยามที่เกิดเงินเฟ้อ หรือดอกเบี้ยสูง บริษัทเหล่านั้นก็จะมีทุนสำรองที่มากพอจะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้
 • การมีหนี้ที่ต่ำกว่า ยังหมายถึงการมีภาระดอกเบี้ยที่ต่ำ และมีเงินสดสำรองไว้เยอะอีกด้วย ยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจยิ่งขึ้นไปอีก
 • มีสภาพคล่อง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากค่า Current Ratio หรืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้นๆ ยิ่งมีค่ามากกว่า 1 ก็แสดงถึงความสามารถในการจ่ายหนี้ระยะสั้นได้

แนะนำหุ้น ตามวิธีเลือกหุ้นหนี้สินต่ำ

เมื่อรู้จักหุ้น และรู้เกณฑ์การดูหุ้นหนี้สินน้อยที่ดีแล้ว ในหัวข้อนี้ จะเป็นการแนะนำตัวหุ้นใกล้ตัวเราในไทยที่มีจุดเด่นของค่า D/E Ratio และมีจำนวนวันของวงจรเงินสดที่สั้นๆ น่าสนใจ ซึ่งคัดมาแล้วให้เลือกกันง่ายๆ โดยจะแยกประเภทของเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

3 หุ้นที่มีค่า D/E Ratio โดดเด่นน่าสนใจ

Aqua Corporation PCL: AQUA

 • ค่า D/E Ratio หรือ ค่าระดับหนี้: 0.42
 • สภาพคล่องทางการเงิน: 1.01
 • มูลค่าหลักทรัพย์: 1,885.11 ล้านบาท
 • เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 50.13%

Floyd PCL: FLOYD

 • ค่าระดับหนี้: 0.26
 • สภาพคล่องทางการเงิน: 3.60
 • มูลค่าหลักทรัพย์: 464 ล้านบาท
 • เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 26.62%

Nonthavej Hospital PCL: NTV

 • ค่าระดับหนี้: 0.22
 • สภาพคล่องทางการเงิน: 3.18
 • มูลค่าหลักทรัพย์: 5,680 ล้านบาท
 • เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 34.85%

ที่มา: 12 หุ้นหนี้สินต่ำ เงินสดล้นมือ [3]

2 หุ้นชั้นดี วงจรเงินสดสั้น

Sikarin PCL: SKR

 • Cash Cycle: -16.32 วัน
 • ค่าระดับหนี้: 0.25
 • สภาพคล่องทางการเงิน: 2.13
 • มูลค่าหลักทรัพย์: 21,056  ล้านบาท
 • เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 40.42%

S&P Syndicate PCL: SNP

 • Cash Cycle: -39.08 วัน
 • ค่าระดับหนี้: 0.80
 • สภาพคล่องทางการเงิน: 1.55
 • มูลค่าหลักทรัพย์: 7,360.36 ล้านบาท
 • เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 19.86%

ที่มา: 12 หุ้นหนี้สินต่ำ เงินสดล้นมือ [3]

สรุป เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ ลงหุ้นรายตัวที่มีความมั่นคงสูง

เลือกหุ้น หนี้สินต่ำ

เลือกลงทุนกับหุ้นที่ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ โดยมีเกณฑ์การเลือกหุ้นที่หนี้สินต่ำกว่าทุน ง่ายๆ ด้วยค่า 3 ค่า ที่จะวัดสินทรัพย์ต่างๆ ในธุรกิจได้ พร้อมการแนะนำหุ้นทั้ง 5 ตัวจากค่าเกณฑ์ที่ระบุไป เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นและง่าย

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง