4 marketing mix คืออะไร ไปทำความรู้จักพร้อมกันเถอะ

4 marketing mix

4 marketing mix ส่วนประสมที่ลงตัว ในการปรับใช้ ในกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เกิดความคล่องตัว ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งบทความนี้ เราจะพาทุกท่าน ไปทำความรู้จัก กับส่วนประกอบ เหล่านี้พร้อมกัน

4 marketing mix มีอะไรบ้าง

4 marketing mix

4 marketing mix นั้นมีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น 4P ที่พัฒนาสู่ 4C และ 4E สุดท้ายคือ 4D ที่มีแนวโน้ม จะพัฒนาไปต่อเรื่อย ๆ ด้วยความที่การตลาดนั้น จะถูกปรับเปลี่ยนไป ตามแต่ละยุคสมัยการตลาด ก็จะถูกพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเรื่อย ๆ เช่นกัน ซึ่งในส่วนของ 4P, 4C, 4E และ 4D จะเป็นอย่างไรไปดู

4P, 4C, 4E คืออะไรใน 4 marketing mix

4P มาร์เก็ตติ้ง คือ พื้นฐานที่ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่นำมาประยุกต์หรือปรับใช้ ในการวางแผน สำหรับตอบสนองความต้องการของคน Gen-B (ผู้คนที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.1946-1964) โดยส่วนประกอบของ โฟร์พี มาร์เกตติ้ง มีดังนี้

 • Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ
 • Price หมายถึง ราคา
 • Place หมายถึง ช่องทางการขาย, สถานที่ในการขาย
 • Promotion หมายถึง การสื่อสาร, การส่งเสริมการขาย

ซึ่งทั้งสี่ประการนี้ จะเป็นส่วนช่วยในการผลักดัน ให้ตัวสินค้า และบริการ ให้ได้รับความชื่นชอบ หรือพึงพอใจสูงสุด จนทำให้เกิดการใช้ซ้ำ ซื้อซ้ำ รวมถึงการบอกต่อ แบบปากต่อปาก ที่มากขึ้นด้วยนั่นเอง

4C มาร์เก็ตติ้ง ก็คือ การตลาดที่ถูกพัฒนา และสานต่อมาจาก รูปแบบของ 4พี มีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยสิ่งนี้จะสามารถ ทำให้เกิดการต่อยอด ในการทำธุรกิจได้ง่าย และส่วนประกอบจะมีดังนี้

 • Consumer คือ ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งพัฒนามาจาก Product
 • Cost คือ ต้นทุนของผู้บริโภค ซึ่งพัฒนามาจาก Price
 • Convenience คือ ความสะดวกสบายในการซื้อ พัฒนามาจาก Place
 • Communication คือ การสื่อสาร พัฒนามาจาก Promotion

ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ถึง 1970 นั้น จะเป็นช่วงที่มีกระแส ของการต่อต้านการบริโภคนิยม ในส่วนของการตลาดส่วนใหญ่ จึงหันมาให้ความสำคัญ กับผู้บริโภคมากขึ้น

4E มาร์เก็ตติ้ง นั้นมาจากการพัฒนา ของการตลาดรูปแบบ โฟร์พี และ โฟร์อี เพื่อปรับใช้ ให้เข้ากับการตลาด ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนนี้จะให้ความสำคัญ แก่เทคโนโลยีมากกว่าเดิม โดยทั้งหมดนี้ จะเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ ให้กับเหล่าลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนประกอบดังนี้

 • Experience คือ การสร้างประสบการณ์ ที่มาจาก Product และ Consumer
 • Exchange คือ ความคุ้มค่า มาจาก Price และ Cost
 • Everywhere คือ การเข้าถึงผู้บริโภค มาจาก Place และ Convenience
 • Evangelism คือ การสร้างความสัมพันธ์ มาจาก Promotion และ Communication

ท้ายที่สุดแล้ว การตลาดนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามช่วงยุคสมัย และเพื่อให้ธุรกิจ เดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และยืดยาว ฉะนั้นแล้ว ผู้ประกอบการ ก็ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ หรือศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการทำความเข้าใจลูกค้า ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนปัญหา ให้กลายเป็นโอกาส

ที่มา : 4P 4C 4E คืออะไร [1]

การพัฒนาเข้าสู่รูปแบบ 4D ใน 4 marketing mix

นอกจากการตลาด ตามรูปแบบที่เราได้นำเสนอ มาด้านบนแล้ว ต่อไปจะเป็นรูปแบบ ของการตลาดที่กำลังมาแรงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนประกอบ ดังนี้

 • Disruption  คือ การทลายรูปแบบเดิม
 • Digitalization คือ การสร้างเครือข่ายดิจิทัล
 • De-Silotage คือ การกำจัด ไซโล (Silo)
 • Diffusion คือ การกระจายงาน

ในรูปแบบของ 4D มาร์เก็ตติ้ง นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงาน และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ในยุคดิจิทัลมากที่สุด

ที่มา : 4E 4D กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล [2]

สรุป 4 marketing mix

โดยสรุปแล้ว การตลาดนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัย หรือตามพฤติกรรม ของผู้บริโภคหรือลูกค้า ซึ่งการตลาดแต่ละรูปแบบ จะถูกปรับและพัฒนาให้เข้ากับ ความต้องการ ความชื่นชอบ เพื่อให้ตลาดเกิดความยืดหยุ่น และเดินต่อไปได้อีกนาน

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง