เจาะ 5 Generation สำหรับวิเคราะห์การทำธุรกิจ ในปี 2024

Generation

เจาะข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ Generation ในปี 2024 ข้อมูลสำหรับนักการตลาดมือใหม่ ไม่ควรเพิกเฉย หากคุณอาจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาในปี 2024 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมตัวต่อการปรับเปลี่ยน สำหรับการทำธุรกิจที่ถูกต้อง โดยการเจาะลึกแต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลวงในแต่ละกลุ่ม Generation ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ คืออะไร

เจาะลึกแบบอินไซต์ ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ 5 เจเนอเรชัน (Generation) ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1 Baby Boomer (ช่วง 1946-1964), กลุ่มที่ 2 GenerationX (ช่วง 1965-1980), กลุ่มที่ 3 Millennial (ช่วง 1980-1995), กลุ่มที่ 4 GenerationZ (ช่วง 1996-2012) และสุดท้าย กลุ่มที่ 5 Alpha (ช่วง 2010-2024)
ข้อมูล Insight สำหรับผู้ที่ต้องการที่ทำธุรกิจ ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แต่ละกลุ่ม ความต้องการของแต่ละ Generation จะเป็นอย่างไร ไม่ต้องเสียเวลาเดาสุ่มอีกต่อไปแล้ว กับข้อมูลต่อไปนี้

กลุ่ม Baby Boomer (ช่วง 1946-1964) ความต้องการของผู้สูงอายุ ?

Generation

กลุ่มเจเนอเรชัน ผู้สูงอายุในปี 2024 คือกลุ่มไม้ใกล้ฝั่ง ที่อยู่ในช่วงอายุ 60-78 ปี เป็นกลุ่มที่จะไม่สนใจเรื่องตัวเลขอายุอีกต่อไป เพราะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแล้ว สำหรับ Generation นี้ โดยผู้ทำการตลาดทุกคน ไม่ควรมองข้ามกลุ่มของ Baby Boomer อย่างมาก ในการวางแผนงานการตลาด ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์

เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boomer ยุคสมัยนี้ ต้องยอมรับเลยว่า พวกเขาเองก็สามารถใช้เครื่องมือ IT ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างเฉียบ ไม่แพ้รุ่นลูกๆ นะครับ จะบอกให้ ดังนั้น ความต้องการของกลุ่ม Baby Boomer เกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลจะเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

สำหรับสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ คือ การลงทุนทางด้านสุขภาพ ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยว และกิจกรรมเข้าสังคมอื่นๆ เพราะกลุ่มเจเนอเรชันผู้สูงอายุ เริ่มที่จะเปิดรับการเป็น “นักลอง” เผื่อสานฝัน New ประสบการณ์ ที่ยังไม่เคยได้ทำ มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน

ที่มา : สรุป Insight คนแต่ละ Generation ประจำปี 2024 [1]

กลุ่ม Generation X (ช่วง 1965-1980) ความต้องการของวัยกลางคน ?

Generation

จากสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ ต้องยอมรับว่า กลุ่มเจเนอเรชัน X ได้ขยับขึ้นมาเป็น กลุ่มวัยกลางคนแบบเต็มตัว โดยจากการรายงานของ TCDE 2024 มีการรายงานที่น่าสนใจเอาไว้ว่า GenerationX ที่อยู่ในช่วงอายุ 44-59 ปี ในปีล่าสุด เป็นกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความกดดัน จากภาระหนี้สิน ที่สูงกว่าทุกกลุ่ม Generation อื่นๆ อีกด้วย

ที่มา : พบกับเจาะเทรนด์โลก “Trend 2024: REMADE ANEW” [2]

และความกดดันต่างๆ เหล่านี้ ก็ส่งผลทำให้กลุ่ม GenerationX ต้องแบบรับการเป็น “เดอะแบก” ของครอบครัว เป็นช่วงวันที่ต้องพบเจอความเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก เนื่องจากต้องแบกรับเรื่องการเงิน และยังต้องวางแผนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนมั่นคงให้ได้

แต่ถึงแม้จะมีความกดดันที่สูงแค่ไหน คนเราก็ล้วนต้องมีความต้องการไม่ขาด ซึ่งความต้องการของกลุ่ม GenerationX ในปัจจุบัน เริ่มที่หันมา พัฒนาทักษะรอบด้าน สำหรับการเป็นผู้นำ ที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆ ธุรกิจด้านนี้ในกลุ่มเจเนอเรชัน X ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Millennial (ช่วง 1980-1995) ความต้องการของเหล่า GEN Y ?

Generation

อันดับ 1สำหรับประชากรในเอเชีย กลุ่มเจเนอเรชัน Millennial หรือ GenerationY ถือว่ายืนหนึ่งเรื่องของจำนวน โดยมีประชากรอยู่ราว 1.1 พันล้านคน จากประชากรกลุ่ม GenerationY 1.8 พันล้านคนทั่วโลก

นับเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็น “ตัวแปร” ด้านธุรกิจที่สำคัญที่สุด กลุ่มที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางของการทำธุรกิจ ในปี 2024 อย่างแท้จริง

ซึ่งความต้องการ หรือความสนใจของกลุ่ม Generation ตัวแปร หรือ GEN Y ในวัย 29-44 ปี มากกว่า 90% จะความสนใจ Culture เกี่ยวกับการกิน การดื่ม (การดื่มกาแฟ คือกิจวัตรประจำวัน) รวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบหรูหรา หรือเอ็กซ์คลูซีฟไม่เหมือนใคร

โดยจะเป็นกลุ่มที่เทรนด์การอยากมีลูก ลดลงอย่างมาก แต่ความสนใจในการมีลูกเป็นสัตว์เลี้ยง ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาเช่นกัน

Generation Z (ช่วง 1996-2012) ความต้องการของวัยสร้างตัว ?

Generation

สำหรับกลุ่มเจเนอเรชันที่ 4 ที่รู้จักกันใน GenerationZ คือกลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 12-28 ปี เป็นกลุ่มที่ผสมผสานความเป็นเด็ก และความเป็นวัยสร้างตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มนี้ จะเริ่มมีทิศทางการให้ความสนใจเกี่ยวกับ สร้างตัวมากขึ้นในเทรนด์ปี 2024

ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้ จะเติบโตมากับ Social Media แบบ 100% แต่ไลฟ์สไตล์กับอยู่ในโลกดิจิทัล มากกว่าการเลือกอยู่กับโลกออนไลน์ ทำให้กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มว่าสร้างตัว ที่ชื่นชอบการออกไปพบเจอโลกกว้าง มากว่าต้องอยู่ในโลกเสมือนจริง บนอินเทอร์เน็ต

ในด้านความต้องการของกลุ่มวันสร้างตัว จะเลือกให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตใจเป็นอันดับ 1 และสำหรับรูปแบบการทำงาน จะเน้นงานที่ทำแบบยืดหยุ่นได้ เป็นหลัก

Alpha (ช่วง 2010-2024) ความต้องการของเด็กน้อย ?

Generation

กลุ่ม Generation สุดท้าย จะเป็นกลุ่มของเด็กน้อยในวันนี้ ที่จะต้องเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต สำหรับกลุ่ม Alpha ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน ถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในปัจจุบัน จากความคิดล้านแปด แต่ก็มองว่าทุกคนเท่าเทียมกัน

ทำให้ความต้องการของเหล่าเด็กน้อย ในวัยแรกเกินจนถึงช่วงอายุ 14 ปี ที่มีความเคารพผู้อื่น ที่ไม่ได้จำกัดแค่อายุ ซึ่งจะให้ความสำคัญ และมีความต้องการเกี่ยวกับความบันเทิงเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญเรื่องของ การเล่นเกม มากกว่าการต้องดูโทรทัศน์ หรือเล่น Social Media

ที่มา : สรุป Insight Gen X, Gen Y, Gen Z, Alpha และ Baby Boomer ปี 2024 จาก TCDC [3]

สรุป Generation กับความต้องการที่มีผลกับผู้ประกอบการ

เรื่องของ Generation คือสิ่งที่ผู้ประกอบการในปี 2024 ไม่ควรมองผ่านเด็ดขาด เนื่องจากการจะทำธุรกิจ จะต้องมีความรู้พอสมควร เกี่ยวกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน เพื่อที่จะได้เจาะลึกได้ถูกต้องว่า สินค้าที่กำลังจะลงทุน เหมาะกับกลุ่มไหน เพื่อทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง