สงกรานต์กับเศรษฐกิจ กับแรงผลักต่อการพัฒนาประเทศ

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดัน การพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ ที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน

สงกรานต์ กับวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย เป็นวันคล้ายกับวันปีใหม่ไทย ในช่วงเวลานี้คนไทยมักจะกลับบ้าน พบปะครอบครัว เข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ ประแป้ง และมีการเล่นน้ำ กันทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย

เทศกาลสงกรานต์ ที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางเพื่อกลับบ้าน มีการจองตั๋วรถจนแน่น รวมถึงมีการใช้รถ ใช้น้ำมันที่มากขึ้นหลายเท่าตัว มีการคาดการว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ในจังหวัดยอดฮิต รวมกับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว เฉลี่ยอยู่ที่ 6,400 บาท/คน [1]

นอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายๆอื่นๆ เช่นค่าโรงแรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ค่าเชื้อเพลิง และค่าสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงขึ้นมากกว่าปกติ ถึงหลายเท่าตัว

ราคาข้าวของที่แพงขึ้นในช่วงเทศกาล เกิดมาจากความต้องการซื้อ หรือความต้องการบริโภค ที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน จนทำให้สินค้าบางชนิด ไม่เพียงพอต่อตลาด หรือบางสินค้าที่ไม่ได้มีการขาดตลาด แต่ปรับราคาสูงขึ้นตาม เพราะรู้ว่ายังไงก็สามารถขายได้

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ กับอุปสงค์จากชาวต่างชาติ

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ ยังทำให้ช่วงเวลาของเทศกาลนี้ เกิดอุปสงค์ในจำนวนที่มากตามมา เนื่องมาจากความต้องการเดินทาง ความต้องการเข้าร่วมเทศกาล ไม่ใช่แค่จากคนไทยเท่านั้น ยังรวมไปถึงชาวต่างชาติ ในหลายๆประเทศที่มาเยือนไทย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2567 นี้ มีนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมเทศกาลประมาณ 3 แสนคน [2] จำนวนนักท่องเที่ยวนี้ นับตามชาวต่างชาติ ผู้ที่เดินทางมายังประเทศไทย ในช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์

จากปริมาณนักท่องเที่ยว รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันนี้ ส่งผลให้ความต้องการผลิตสินค้า และขายสินค้า สูงขึ้นตามมา โดยอุตสาหกรรมต่างๆต้องเร่งผลิตสินค้า ให้เพียงพอต่อผู้บริโภค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้ทันในช่วงที่เพิ่มขึ้นสูงนี้

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ มีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ยังไง

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย เกิดการเดินทางในสายการบินต่างๆ นักท่องเที่ยวเหล่านี้ ต้องจองโรงแรมในไทย รวมถึงต้องบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในไทย

พฤติกรรมการบริโภคเหล่านี้ ไปส่งผลให้บริษัทต่างๆขยายตัว เกิดการจ้างแรงงาน ในหลายภาคส่วน เม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาหมุนเวียน อยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทย ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจในไทย ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้า

นักท่องเที่ยวชาติใดบ้างที่เป็นส่วนสำคัญของ สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามาเที่ยวไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน สงกรานต์กับเศรษฐกิจ มีดังต่อไปนี้

  1. นักท่องเที่ยวจากจีน 1.92 ล้านคน
  2. นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย 1.27 ล้านคน
  3. นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย 0.67 ล้านคน
  4. นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ 0.59 ล้านคน
  5. นักท่องเที่ยวจากอินเดีย 0.52 ล้านคน

ที่มา: Today ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 1-9 เมษายนต์ 2567 [3]

จำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อรอเที่ยว ในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต และพัฒนามากขึ้น

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ กับประเทศไทยในอนาคต

เศรษฐกิจของประเทศไทย ยังคงพึ่งพาภาคการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนสำคัญ วัฒนธรรมของไทย อย่างเช่นสงกรานต์ ลอยกระทง และวัฒนธรรมอื่นๆ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง มากยิ่งขึ้นไปในอนาคต

สรุป สงกรานต์กับเศรษฐกิจ

สงกรานต์กับเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทย มีส่วนทำให้เกิดรายได้ เกิดการจ้างแรงงาน และการหมุนเวียนของเงินในระบบ ในอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยก็ยังคงต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเหล่านี้ เราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่เป็นผลดีต่อประเทศชาติสืบไป

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง