แจ้งปรับ เงินเดือนข้าราชการ ปี 2567 เริ่มปรับขึ้นตอนไหน ?

เงินเดือนข้าราชการ

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2567 จากสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ประกาศแจ้งข่าวดี สำหรับข้าราชการปี 2567 ในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือน [1] จะมีตำแหน่งไหนบ้าง ที่ เงินเดือนข้าราชการ ได้รับการปรับขึ้นก่อน และปรับขึ้นขั้นต่ำ-ขั้นสูง เท่าไหร่ เช็กดูได้ที่นี่!

เช็กก่อน รู้ก่อน เงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับขึ้นแล้ว เริ่มรอบแรก 1 พ.ค.

แจ้งข่าวดี! สำหรับเหล่าพนักงานข้าราชการ ในเรื่องของการปรับขึ้นค่าตอบแทน สิ่งที่ข้าราชการไทยรอกันมาอย่างยาวนาน ว่าเมื่อไหร่จะปรับสักที ตอนนี้ประกาศปรับแล้ว เงินเดือนข้าราชการ 2567 มีการปรับขึ้นฐานเงินเดือน [2] แน่นอน ทำให้หลายคนเริ่มคิดว่างแผน ที่จะลงทุนกับ SSF เมื่อเงินเดือนขึ้น

จากฐานเงินเดือนเดิม ขยับปรับ เงินเดือนข้าราชการ เพิ่ม 10% ภายใน 2 ปี โดยกลุ่มข้าราชการแรกบรรจุ วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ 18,000 บาท, ปวช. ขั้นต่ำ 11,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 2567 มีผลทันที เช็ก 4 ตำแหน่ง มีการกำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของฐานเงินเดือนไว้ที่เท่าไหร่ อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ตำแหน่งทั่วไป หรือที่รู้จักกันดี กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับชั้นปฏิบัติงาน

 • ขั้นสูง : 21,010฿
 • ขั้นต่ำ : 4,870฿

2. ระดับชั้นชำนาญงาน

 • ขั้นสูง : 38,750฿
 • ขั้นต่ำ : 10,190฿

3. ระดับชั้นอาวุโส

 • ขั้นสูง : 54,820฿
 • ขั้นต่ำ : 15,410฿

4. ระดับชั้นทักษะพิเศษ 

 • ขั้นสูง : 69,040฿
 • ขั้นต่ำ : 48,220฿

ข้อมูลตำแหน่งวิชาการ เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ตำแหน่งวิชาการ ข้าราชการอีกหนึ่งระดับ เป็นกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ด้วยคุณวุฒิระดับปริญญา โดย เงินเดือนข้าราชการ จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย

1. ระดับชั้นปฏิบัติการ

 • ขั้นสูง : 26,900฿
 • ขั้นต่ำ : 8,340฿
 • ขั้นต่ำชั่วคราว : 7,140฿

2. ระดับชั้นชำนาญการ 

 • ขั้นสูง : 43,600฿
 • ขั้นต่ำ : 15,050฿
 • ขั้นต่ำชั่วคราว : 13,160฿

3. ระดับชั้นชำนาญการพิเศษ

 • ขั้นสูง : 58,390฿
 • ขั้นต่ำ : 22,140฿
 • ขั้นต่ำชั่วคราว : 19,860฿

4. ระดับชั้นเชี่ยวชาญ

 • ขั้นสูง : 69,040฿
 • ขั้นต่ำ : 31,400฿
 • ขั้นต่ำชั่วคราว : 24,400฿

5. ระดับชั้นทรงคุณวุฒิ

 • ขั้นสูง : 76,800฿
 • ขั้นต่ำ : 43,810฿
 • ขั้นต่ำชั่วคราว : 29,980฿

ข้อมูลตำแหน่งอำนวยการ เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ตำแหน่งอำนวยการ หรือก็คือ กลุ่มข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมา จากตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งทั่วไป โดยจะมีด้วยกัน 3 ระดับ ประกอบไปด้วย

1. อำนวยการขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับต้น : 19,860฿
 • ระดับสูง : 24,400฿

2. อำนวยการขั้นต่ำ

 • ระดับต้น : 26,660฿
 • ระดับสูง : 32,850฿

3. อำนวยการขั้นสูง

 • ระดับต้น : 59,500฿
 • ระดับสูง : 70,360฿

ข้อมูลตำแหน่งบริหาร เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ตำแหน่งบริหาร เป็นกลุ่มข้าราชการ ที่ได้รับการอัปเกรดเลื่อนขั้นขึ้นมา จากตำแหน่งอำนวยการ โดยจะมี 3 ระดับเช่นกัน ประกอบไปด้วย

1. ตำแหน่งบริหารขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับต้น : 24,400฿
 • ระดับสูง : 29,980฿

2. ตำแหน่งบริหารขั้นต่ำ

 • ระดับต้น : 51,140฿
 • ระดับสูง : 56,380฿

3. ตำแหน่งบริหารขั้นสูง

 • ระดับต้น : 74,320฿
 • ระดับสูง : 76,800฿

กำหนดแนวทางการปรับขึ้นฐาน เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2567

เงินเดือนข้าราชการ

สำหรับแนวทาง การปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ ในปี 2567 ครั้งนี้ จากมติของทาง ครม. มีการกำหนดแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจน และจะเริ่มทยอยปรับเงินเดือนขึ้น ตามวุฒิที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยภายใน 2 ปีต่อจากนี้ ทุกปีจะมีการปรับขึ้นปีละ 10% [3] ซึ่งเป้าหมายมีดังนี้

แนวทางปรับขึ้นเงินเดือน กลุ่มวุฒิการศึกษา ปวช.

จากที่ปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 8,400  ถึง 10,340 บาท มีแนวทางการปรับขึ้น 10% ดังนี้

 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น เริ่มต้นที่ 10,340 จนถึง 11,380 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น  เริ่มต้นที่ 11,380 จนถึง 12,520 บาท

แนวทางปรับขึ้นเงินเดือน กลุ่มวุฒิการศึกษา ปวส.

จากที่ ณ ปัจจุบัน สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส.  เริ่มต้นเงินเดือนขั้นต่ำ รับอยู่ที่จำนวน 11,500 – 12,650บาท มีแนวทางปรับเพิ่ม 10% ดังนี้ 

 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น ขั้นต่ำเริ่มที่ 12,650 – 13,920 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น ขั้นต่ำเริ่มที่ 13,920 – 15,320 บาท

แนวทางปรับขึ้นเงินเดือน กลุ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สำหรับ ป.ตรี เงินเดือนขั้นต่ำ ปัจจุบัน เริ่มต้นที่ 15,000 – 16,500บาท จะได้รับการปรับขึ้น 10% ดังนี้ 

 • ปีที่ 1 จะได้รับการปรับเพิ่ม ขั้นต่ำเป็น 16,500 ถึง 18,150 บาท 
 • ปีที่ 2 จะได้รับการปรับเพิ่ม ขั้นต่ำเป็น 18,150 ถึง 19,970 บาท

แนวทางปรับขึ้นเงินเดือน กลุ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ขั้นคุณวุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี หรือก็คือ ป.โท ปัจจุบัน รับขั้นต่ำอยู่ที่ จำนวน 17,500 – 19,250บาท จะได้รับการปรับ 10% ด้วยเช่นกัน ดังนี้

 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น จำนวนขั้นต่ำ 19,250 – 21,180 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น จำนวนขั้นต่ำ 21,180 – 23,300 บาท

แนวทางปรับขึ้นเงินเดือน กลุ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สำหรับคุณวุฒิสูงสุด อย่างปริญญาเอก หรือ ป.เอก ก็ได้รับการปรับ 10% จากที่ปัจจุบัน เริ่มต้นรับ 21,000 – 23,100บาท ปรับขึ้นเป็น  

 • ในปีที่ 1 จะปรับเงินเดือนขึ้น ขั้นต่ำเริ่มที่จำนวนเงิน 23,100 ไปจนถึง 25,410 บาท 
 • ปีที่ 2 จะปรับเงินเดือนขึ้น ขั้นต่ำเริ่มที่จำนวนเงิน 25,410 ไปจนถึง 27,960 บาท

สรุป เงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการปรับขึ้น 10% ต่อเนื่อง 2 ปี

ได้บทสรุปแล้ว สำหรับกรณี การปรับขึ้นฐาน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2567 ถึงแม้จะขึ้นไม่มาก แต่ก็พอเป็นเรื่องที่ดีอยู่บ้าง โดยกำหนดการปรับขึ้นเงินเดือนแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่ ปีที่ 1 เริ่มปรับในวันที่ 1 พ.ค. 2567 และส่วนของการปรับเพิ่มรอบที่ 2 จะปรับขึ้นในวันที่ 1 พ.ค. 2568 ซึ่งสำหรับใครที่กำลังจะได้เพิ่มเงินเดือน ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
ข้อมูลผู้เขียน

แหล่งอ้างอิง